trường nội trú số 1

Trường nội trú số 1 nước Anh: Concord College

Trường nội trú số 1 nước Anh: Concord College

Concord College tuyển những học sinh từ 12 tuổi học tại Trường PTCS, và sau đó sẽ thi lấy chứng chỉ GCSE (chứng chỉ Trung học) khi 16 tuổi.Các khoá học GCSE & A-level (2 năm) phù hợp với học