trường RANDOLPH MACON ACADEMIC ở đâu

RANDOLPH MACON ACADEMIC

RANDOLPH MACON ACADEMIC

Là trường nội trú dành cho học sinh từ lớp 6-12 chuẩn bị nguồn sinh viên đại học và tiêu chí giáo dục học sinh có kiến thức, tác phong lãnh đạo và đức tính chân thực. Mô hình lớp