Trường Saint John’s high school học phí bao nhiêu

Trường Saint John’s high school

Trường Saint John’s high school

Trường trung học nội trú Saint John’s high school được thành lập năm 1966, tại Long Island, cách với Saint Anthony high school 15 phút. Saint John high school được các bạn theo ngành học về truyền thông, nghệ thuật