The Village School, Houston

The Village School, Houston

Tọa lạc tại thành phố lớn nhất bang Texas trong một khuôn viên đẹp, rộng hơn 112.000 m2.

Trường dạy chương trình nội trú cho học sinh quốc tế, có 110 học sinh quốc tế đến từ hơn 50 quốc gia trong tổng số 1.300 học sinh. Trường mạnh về các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Đồng thời, chương trình hỗ trợ tiếng Anh được thiết kế đặc biệt cho học sinh quốc tế và học sinh có lực học trung bình sẽ được yêu cầu học thêm giờ dưới sự hỗ trợ của giáo viên 4 buổi mỗi tuần.