Trường Saint John’s high school

Trường Saint John’s high school

Trường trung học nội trú Saint John’s high school được thành lập năm 1966, tại Long Island, cách với Saint Anthony high school 15 phút. Saint John high school được các bạn theo ngành học về truyền thông, nghệ thuật yêu thích.

Trường có 1.700 học sinh và chỉ có 6% học sinh quốc tế; 12 chương trình nâng cao AP, tỷ lệ học sinh – giáo viên của trường là 14:1. Điểm SAT trung bình của học sinh tại trường là 1545; 75% học sinh tốt nghiệp năm 2014 của trường vào top 100 các trường đại học hàng đầu. Tổng chi phí của trường là 27.621USD một năm (bao gồm học phí, ăn ở và phí khác).